До 3 години доставят нови 2 кораба и 10 автоматични хидроложки станции в АППД

By 15 Декември 2015

Два кораба ще получи агенцията за поддържане на река Дунав в Русе за подобряване на корабоплаването. Това трябва да стане в рамките на три години с безвъзмездна финансова помощ по механизма за свързване на Европа. По този начин ще се подпомогне планирането на речния транспорт, поддържането на водния път и промяна на фарватера в критични участъци.

Освен два кораба, АППД в Русе ще получи и 10 автоматични хидрометрични станции, които ще бъдат монтирани в трите най-критични места в българския участък на реката.  

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.