fbpx

Започнаха подготвителните работи по ремонта на улица "Странджа" в Разград.

Проектът включва изграждане на ново кръгово кръстовище и реконструкция на участък от близо 500 метра до кръстовището с булевард "Априлско въстание".

В същото време се подготвя документацията за обявяване на обществена поръчка за ремонт на друг участък от улица "Странджа" със средства от държавния бюджет.

Вчера и днес работници извършваха трасировъчни дейности по уличното платно. Експерти от Община Разград пък проведоха работна среща с представители на телекомуникационна компания на мястото, където ще бъде изградено кръговото кръстовище, за да обсъдят възможностите за преместване на комуникациите на дружеството от този участък в други галерии.

До края на седмицата ще бъде извършена нивелация на участъка, а следващата седмица – на 5 април – ще бъде открита строителната площадка. До края на април ще се извършват дейности извън пътното платно, неналагащи отбиване на движението.

Във връзка с продължителни строително-монтажни дейности в периода от 1 до 30 май обаче ще бъде въведена временна забрана за движение в някои участъци, като през това време ще се използва обходен маршрут.

Ремонтът на ул. "Странджа" в участъка от кръстовището с бул. "Априлско въстание" до кръстовището с ул. "Дунав" е на стойност 382 000 лв. със средства от общинския бюджет.

Системата за измерване на качеството на въздуха в Разград вече е активна на интернет страницата на Общината.

Стойностите показват 6 нива на състояние на замърсеност на въздуха, на всеки от които отговаря цветен код и информация на възможните последици за здравето.

При кликване върху бутона "Система за измерване на въздуха" потребителят се насочва към сайт, който отчита в реално време на три станции в Разград концентрацията на въглероден оксид, азотен диоксид, амоняк, серен диоксид, сероводород, озон и фини прахови частици.

Отчитат се и атмосферните условия – температура, влажност на въздуха, атмосферно налягане, посока и скорост на вятъра.

Станциите бяха монтирани през февруари на покривите на три детски заведения. Местата са отбелязани върху карта на града, като трите точки светят в зелен цвят, когато показателите са в норма, а променят цвета си, ако е установено превишение на концентрацията на някой от показателите.

Стойностите показват 6 нива на състояние на замърсеност на въздуха, на всеки от които отговаря цветен код и информация на възможните последици за здравето – от зелен (при който няма здравен риск) до тъмнолилав (който е сигнал за непосредствена опасност за здравето на населението).

Когато се кликне върху някоя от трите точки се визуализира основна информация за времето и индекса на замърсяване, а чрез линка "статистики" може вече да се наблюдават нивата на замърсяване за всеки обект, както и да се сравнят с гранично допустимите стойности.

Вижте демонстрация как работи системата във видеото.

Пълен запис от извънредното заседание на Общински съвет - Разград, което се проведе на 17 февруари.

Общинският съвет в Разград даде предварително съгласие за провеждане на процедура за учредяване на право на строеж на "Биовет" за изграждане на фотоволтаична централа.

Докладната записка бе приета днес на извънредно заседание на местния парламент, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО, с 30 гласа "За".

Имотът, който е общинска собственост, в момента не се използва за задоволяване на частни или обществени нужди, а при учредяване на право на строеж върху него, Община Разград ще генерира приходи. Решението за предварително съгласие се дава във връзка с процедура за издаване на сертификат клас "А".

Решението за предварително съгласие на Общината ще важи до една година и ще се счита за оттеглено, ако в този период на предпртиятието не бъде издаден сертификатът за инвестиции.

Вижте подробностите във видеото.

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен днес представи отчета за управленския си мандат.

Той очерта най-значимите и знакови проекти, реализирани през изминалите четири години. Областният управител и екипът му са работили в пълен синхрон с местната власт и с държавните институции.

За 4 години в пътна инфраструктура в областта са инвестирани близо 100 милиона лева.

Гюнай Хюсмен акцентира и на реставрацията на джамията "Ибрахим паша" в центъра на Разград. Той обаче счита, че изминалите четири години не са били достатъчни, за да бъдат довършени всички започнати проекти и се надява следващата администрация да завърши започнатото.

Гюнай Хюсмен припомни и финансовата подкрепа на Турската държавна агенция за координация и сътрудничество, благодарение на която са реализирани проекти с голяма обществена значимост като ремонт на сградата на Народно читалище "Развитие 1869" в Разград и довършването на православния храм "Св. Цар Борис Михаил Покръстител".

С Агенцията е постигната и договорка да осигури средства за пълно саниране на сградите на разградския филиал на Русенския университет.

Вижте подробностите във видеото.