fbpx

4 безработни са се конкурирали за едно място в област Русе през януари.

Това сочат данните на Дирекция "Регионална служба по заетостта" /ДРСЗ/. За останалите области от региона, обслужван от ДРСЗ - Русе през януари, е 6 за Силистра, 14 за Разград и 15 за Търговище.

Съотношението отразява броя на безработните в края на януари и работните места, които са били незаети през предходния месец и заявените през текущия. По този начин се изчислява колко безработни се конкурират за едно работно място.

Свободните работни места обхващат тези, които са обявени от работодатели на така наречения първичен или несубсидиран трудов пазар и тези, които се обявяват от работодатели с цел участие в субсидирана заетост по мерки, програми за заетост или схеми по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

В края на декември миналата година са били незаети 1216 работни места, като около 70% от тях са били за субсидирана заетост. Това е така, тъй като от момента на обявяване до момента на заемане на работните места текат процедури по одобряване на работодателите за участие в съответната програма, мярка или схема, както и процедури по подбор и насочване на безработните лица и одобряването им от работодателите.

През месец януари са заявени нови 705 свободни работни места, като малко над 70% от тях са в реалната икономика. В края на месеца в бюрата по труда от област Русе са регистрирани 7190 безработни, които през януари са можели да кандидатстват за наличните общо 1921 работни места. Или, казано накратко, колкото повече работни места има обявени и по-малко регистрирани безработни, толкова по-ниска ще е стойността на показателя "Брой безработни за едно работно място".

Така изчисленото съотношение за брой безработни на едно работно място е 4 за януари т.г., при 8 за страната. Показателят запазва стойността си, която е непроменена от юни, миналата година.

Този показател е бил най-висок през април 2020 година, когато е достигнал до 7. Тогава, както е известно е отчетена и най-високата стойност на безработицата - 9185 души за област Русе. 

Миналата година завърши с най-ниската регистрирана безработицата в област Русе след края на извънредното положение.

През декември е отчетено равнище от 6,8%, което означава че на годишна база увеличението на безработицата е с 1,1%.

По общини най-високо е нивото на безработица в Борово – малко над 24%. Следват Ветово – около 23 и Ценово – близо 22%. После е община Бяла с 14,8%, Две могили – 13,6%, Сливо поле8,9%, Иваново – 5,7% и Русе – 4,5%.

През декември над 400 души в областта са започнали работа, като 81% от тях са устроени в реалната икономика. На национално ниво става дума за повече от 12 000 човека, като най-много са заети в преработващата промишленост, търговията, държавното управление и строителството. Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа пък са дали възможност над 300 000 души в страната да запазят работата си, констатират още от КНСБ.

Синдикатът е изчислилил, че българинът получава 5 пъти по-малко от средната заплата за Европейския съюз, но това не означавало, че сме 5 пъти по-бедни. Средната ставка на час в България е 2,40 евро, а за Европейския съюз е малко над 13 евро.

Вижте повече в репортажа.

20 трайно безработни лица започнаха работа в аварийни групи към Община Разград. Осигурена им е заетост от 4 часа на ден, като възнагражденията са от Републиканския бюджет.

Аварийните групи имат ангажименти, освен да помагат при тежки зимни условия, и да извършват противоепидемични мерки като дезинфекция на кметства и други общински обекти. Първоначално подписаните договори са за 1 месец с възможност за удължаване с 2 месеца.

В Разград ангажираните в аварийни групи са петима, като те работят в Обредния дом, Приюта за бездомни животни и други общински структури.

По двама са аварийните работници в селата Раковски и Стражец, а по 1 - в Балкански, Благоево, Дряновец, Киченица, Липник, Осенец, Пороище, Топчии, Ясеновец, Недоклан и Мортагоново.

С повече от 1000 души са се увеличили безработните в област Разград за една година.

По данни на Дирекция "Регионална служба по заетостта", безработицата в областта през юли тази година е била 11,3%, докато за същия период през 2019 е била с 2,1 пункта по-ниска - 9,2%.

Най-висока е безработицата в община Самуил – близо 28%, следвана от Кубрат16,6%, Завет – 15%, Лозница и Исперих около 14% и Цар Калоян12,5%. Най-ниско е нивото на безработица в община Разград – 5,9%.

През миналия месец над 400 души са започнали работа, като в сравнение с 2019 година се отчита значителен ръст от близо 70%. Най-много са заетите в преработващата промишленост – 16,5% и търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – малко над 14%. Следват започналите работа в селско, горско и рибно стопанство, в сектор здравеопазване и социалната сфера.

434 души са се регистрирали като безработни в област Разград от началото на извънредното положение до края на март.

192 от тях са посочили като причина кризата с коронавируса. За същия период на работа са постъпили 103 човека.

От Бюрата по труда в Исперих, Кубрат и Разград отчитат през март ръст в безработицата в областта, като регистрираните са със 189 повече спрямо февруари. За ползване на посредничеството и услугите на Бюрата по труда са се записали 650 безработни, като 434 от тях – в периода след въвеждане на извънредното положение.

Най-голям дял заемат тези, освободени от сектор "Държавно управление", следвани от "Преработваща промишленост", "Търговия", "Хотелиерство и ресторантьорство". Постъпилите на работа безработни през март са 363, като след въвеждането на извънредното положение работа са започнали 103 лица.

След 13 март броят на заявените свободни работни места в Бюрата по труда в областта е 218, като преобладават тези за персонал, полагащ грижи за хора - домашни помощници и лични асистенти. Търсят се също общи работници, трактористи, озеленители, водачи на селскостопански машини и продавачи.

Страница 1 от 19