fbpx

Община Разград спечели делото по обжалването на обществената поръчка за реновирането на жилищен комплекс "Орел".

Днес на пресконференция кметът д-р Валентин Василев съобщи, че Върховният административен съд се е произнесъл окончателно в полза на Общината. Това означава, че обществената поръчка е проведена без нито едно нарушение на правилата и закона.

Така, макар и със забавяне от около половин година, реновирането на най-големия жилищен комплекс в Разград, на стойност около 6 млн. лв., вече може да стартира. На практика необхваната по проекта ще остане само западната част на комплекс "Орел".

Междувременно в Разград е започнало запълването на дупките по уличната мрежа като за целта са предвидени 60 хиляди лева. Община Разград има и готов проект за около 2,5 милиона лева за цялостна рехабилитация на булевард "Странджа".

Запис от провелата се днес пресконференция на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев вижте ТУК!

Джамията "Макбул Ибрахим паша" в Разград ще бъде реконструирана.

На днешното си заседание, правителството е взело решение да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за реконструкция и възстановяване на молитвения дом.

Tой е построен през XVI век и от 1973 година е обявен за архитектурно-строителен паметник на културата.

Още през август миналата година Областната администрация възложи почистването на сградата от дървесна и храстовидна растителност. Заради установените нарушения по покривната конструкция започнаха действия по осигуряване на средства за предприемане на спешни мерки, изразяващи се в укрепване на оловните обшивки по сградата за предотвратяване на течове.

Припомняме, че след писмо от Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен и мотивирано искане на Районното мюфтийство към Министерски съвет, през октомври миналата година бяха отпуснати безвъзмездно средства в размер на 20 000 лева за ремонт на покрива. На кубето на джамията се укрепиха оловните листове на обшивката. Бяха ремонтирани и ламаринените покрития на страничните минарета на храма. Строителните дейности се съгласуваха с Националния институт за недвижимо културно наследство.

На пресконференция днес кметът на Община Разград д-р Валентин Василев опроверга твърденията на трима общински съветници, че има предпоставки за корупция в открита обществена поръчка.

Става дума за избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи по паркоустрояване на зелените площи в ЖК "Орел". 

Кметът на Разград поясни, че конкретната обществена поръчка има за критерий "оптимално съотношение качество/цена". Според Валентин Василев всичко в поръчката е изпълнено според законовите показатели и измерители. Кметът се обоснова и защо гаранционните срокове не са в методиката за оценка.

На пресконференцията кметът на Разград изнесе информация и за проверката на РИОСВ - Русе, която не е открила нарушения на регионалното депо за неопасни отпадъци край Разград. То се използва от всички 7 общини в областта.

Пълен запис от провелата се днес пресконференция на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев вижте тук!

Страница 7 от 7