fbpx

От 12 април стотици ученици се връщат присъствено в клас в Средното училище по европейски езици в Русе.

Учебният процес е организиран така, че да няма струпване на деца по едно и също време. Завръщането в присъствена форма на обучение е най-важно за подготовката на учениците в 7, 10 и 12 клас.

Гимназията е в готовност да приеме учениците предвид противоепидемичните мерки, които трябва да се спазват.

Заради въведените мерки, въпреки желанието на родителите, не е възможно всички ученици да се върнат в класните стаи едновременно.

Засега 20% от целия колектив са ваксинирани, но от ръководството на гимназията очакват да има повече желаещи учители по време на предстоящия втори етап на имунизация в образованието.

Вижте повече във видеото.

Водачът на листата за народни представители на коалиция "БСП за България" в Русе Крум Зарков и неговият колега Петър Витанов – евродепутат от БСП, се срещнаха днес с академичната общност на Русенския университет. 

На срещата присъствах и кандидатите за народни представители от коалиция "БСП за България" Любомир Владимиров, Стефка Караколева, Теодора Евтимова и Ивалинка Цанкова.

Ректорът на РУ "Ангел Кънчев" чл.-кор. проф. Христо Белоев представи дейността на учебното заведение пред присъстващите, като изтъкна, че университетът е модерен и динамично развиващ се образователен център, с иновативни учебни програми, активна международна дейност с над 700 партньори и лидер в Трансграничния Дунавски регион. В Русенски университет се обучават студенти в над 50 бакалавърски програми, над 100 магистърски специалности и 52 докторски програми – всички, акредитирани с високи оценки. 

От своя страна Крум Зарков заяви, че БСП разбира и оценява ролята и значението на Русенския университет за целия регион. Той подчерта, че в програмата си левицата залага на образованието, духовността и културата като базисни предпоставки за развитие на нацията, включително и в икономически план. 

"Идеята ни за образователна реформа включва и нов начин на финансиране на учебните заведения, който да не зависи само от броя на учениците или студентите, които се привличат, заяви кандидатът за народен представител.  Университет като Русенския, по нашата нова методика ще бъде финансиран по-добре, като се признае неговата роля, включително и чрез филиалите, които разкрива на определени места. Очевидно е че неговата функция отива далеч над образователната, като има за цел да поддържа и да даде нова жизненост на регионите, които страдат от  тежки проблеми. И това трябва да бъде оценено и подкрепено.", подчерта Зарков. 

"Друг важен въпрос в нашата програма е идеята за финансова регионализация и децентрализация на политиките. Ние имаме за цел всички културни и образователни институции, които действат в рамките на една област да бъдат обект на цялостна програма.", каза още Зарков. 

Той допълни, че БСП високо оценява работата на Русенския университет с международните му партньори не само в Европа, но и извън нея. И увери присъстващите, че социалистите са твърдо решение да преминат отвъд констатацията на дадени проблеми, поставени през годините, за да търсят тяхното решаване.

"Затова е нужно цялостната политика в сектор Образование да бъде променена, без разбира се да отхвърляме с лека ръка постигнатото до тук, а да надграждаме, за да може Русенски университет да осъществи цялостната си програма.", заключи Зарков. 

Евродепутатът Петър Витанов поздрави академиците за високите резултати на учебното заведение и подчерта, че уважението на БСП към академичната общност и към научните постижения е факт, поради който в русенската листа намират място хора от научните среди, с които не една партия би могла да се гордее. 

"Това, което прави Русенският университет, е впечатляващо. Аз съм запознат с изключителното равнище на международното сътрудничество, което провежда учебното заведение -111 сключени споразумения с над 31 държави. Това е нещо значимо, но съм сигурен, че заедно можем да работим за подобряване на този резултат, чрез сътрудничество с европейските институции. Вярвам, че европейските депутати биха могли не само да адресират дадени проблеми, но и да търсят начини за тяхното решение. Ще се радвам да бъда от практическа помощ за бъдещо взаимодействие между Русенски университет и европейските институции.", изтъкна Витанов.

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

 

Правителството отпусна 1 милион лева на Русенският университет за изграждане на учебно-изследователски комплекс.

Това е третият транш от държавата, който висшето училище в Русе получава за проекта. Дейностите в центъра ще бъдат обвързани с концепцията на университета за дигитализация на образованието.

Към настоящия момент са завършили всички процедури за изграждане на комплекса. Приключило е проектирането и се разчиства теренът от старите необитаеми сгради.

Предстои до края на месеца, след получаване на строително разрешение, да бъде направена първа копка. Приети са решения за новите 7 изследователски лаборатории, които ще бъдат изградени. Те ще бъдат многопрофилни и всяка една включва учени и специалисти от различни професионални области.

С това ще се създаде възможност заедно с бизнеса да бъдат разработвани и внедрявани нови идеи и технологии. Очаква се до края на годината сградата да бъде завършена.

Учебно-изследователският комплекс ще се намира между Втори корпус на университета и Средно училище по Европейски езици "Св. Константин - Кирил Философ". Във второ тяло към комплекса ще се базира Учебен корпус на Факултета по обществено здраве и здравни грижи.

Вижте повече във видеото.

Пълен запис от провелата се днес пресконфренция на кмета на Община Разград Денчо Бояджиев и неговия заместник Руска Вътева относно новата система за прием на деца в първи клас.

Представиха системата за прием на деца в първи клас за следващата учебна година в Разград. Тя е съобразена както с броя на децата и местоживеенето им, така и с наредбата за физическата среда.

С новата система се въвежда райониране. При класирането водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, като това се доказва с удостоверение за адресна регистрация. Училищата могат да въведат и допълнителни критерии.

Системата е съобразена както с броя на децата и местоживеенето им, така и с Наредба №24 за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие, при спазване на прилежащите райони на обхват за общинските училища в Разград.

При съобразяване с тези данни и законови изисквания Община Разград предлага през учебната 2021/22 година да бъдат разкрити 16 паралелки за първи клас.

Сред аргументите за въвеждане на новата система е възможността по този начин да се преодолее дисбалансът между малките училища в селата и по-големите в общинския център.

До 30 март трябва да бъде утвърден училищният план-прием.

31 май пък е крайният срок за подаване на документи за записване на децата в съответното училище. Първото класиране трябва да бъде обявено на 4 юни.

Цялата пресконференция по темата с повече подробности може да видите ТУК!

Страница 1 от 19