fbpx

Нов център за спешна медицинска помощ ще има в Търговище.

Това стана ясно след решение на Общинския съвет днес по време на редовното заседание, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО. За да се улеснят административните процедури, Общината ще прехвърли на държавата като дарение собствеността на терена, където ще се построи новата сграда.

Проектът за нов център за спешна помощ ще се реализира с европейски средства, а основен бенифициент е Министерството на здравеопазването. За целта обаче община Търговище трябва да деактува парцел от един декар в двора на болницата. Докладната записка представи заместник-кметът Валентин Велчев.

По време на заседанието директорът на болницата д-р Иван Светулков сподели с общинските съветници, че според изискванията, спешното приемно отделение трябва да има минимум десет помещения, а сегашното, което е в сградата на болницата има едва четири. Той призова докладната записка да бъде подкрепена.

Тъй като юридически въпросът със собствеността на терена не е уреден, беше предложено да се прехвърли на държавата като дарение. Накрая общинските съветници решиха да дарят имота с условието, че ще се ползва единствено за здравни нужди.

Движението в участък от улица "Христо Ботев" в Търговище ще се осъществява еднопосочно.

Ограниченията се налагат от съображения за безопасност по време на ремонтни по фасадата на близкото училище. Предвижда се тези мерки да продължат около 4 седмици.

Автомобилите ще се движат еднопосочно в участъка от Центъра за младежки дейности и инициативи до сградата на Държавния куклен театър в Търговище. В тази отсечка се затваря и едната лента, като автомобилите ще преминават само по половината платно, за да не се допуснат инциденти. С цел безопасност няма да се ползва и тротоарът откъм училище "Христо Ботев". Идващите от пазара към булевард "Митрополит Андрей" автомобили пък ще бъдат пренасочвани по улица "Св. Климент Охридски", през новоизграденото кръгово кръстовище.

Припомняме, че строителните дейности в най-голямото основно училище в Търговище "Христо Ботев" се извършват по Оперативна програма "Региони в растеж" и са на стойност близо 4 милиона лева, от които около 1 милион са за обзавеждане и оборудване.

Ремонтът беше забавен от пожар през ноември миналата година, който унищожи част от покрива. Дейностите вътре в сградата обаче бяха приключени, като това, което остава да се довърши е външната изолация на сградата и обновяването на  двора с игрища и зеленина.

Очаква се ремонтът да приключи в срок и училището да отвори врати на 15 септември.

На втори юли изтича крайният срок за плащане на първата вноска от годишния данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства, напомнят от Общината в Търговище.

След тази дата, ще бъде начислявана лихва за просрочие на неплатените суми.

Задълженията може да бъдат платени в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на отдел "Местни данъци и такси" всеки делничен ден от 08:30 до 17:00 часа. Безкасовото плащане пък се извършва по банковата сметка на Община Търговище, като се отбелязва и код в зависимост от вида на данъка.

Информация за размера на задълженията може да се получи на място в отдел "Местни данъци и такси" или по телефона. Справка може да се направи и в интернет страницата на администрацията чрез издаден код за проверка.

От 20 на 30 места да се увеличи капацитетът на Дневния център за деца с увреждания в Търговище предлагат от Общинската аминистрация. 

Предложението е на база мотивирано искане от директора на Комплекса за здравно-социални услуги, част от който е заведението. В докладната е посочено, че към настоящия момент центърът работи над определения от 20 места капацитет, като има и 4 чакащи за предоставяне на услугата. Това води до проблеми като недостиг на средства и персонал за обгрижването на всички деца.

Увеличаването на капацитета ще даде възможност заведението да покрие нуждите на потребителите си и да им предостави още по-качествени социални услуги.

Дневният център работи с деца до 18 години, с различни физически и ментални увреждания, а дейността му е делегирана от държавата. В заведението има персонал от 7 души – детегледачка, психолог, рехабилитатор, специален педагог, логопед и 2 социални работници.

Общинският съвет ще се произнесе по предложението на заседанието си на 28 юни, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО от 09:00 часа.

По процедура след приемане на решението, се изготвя предложение до Агенцията "Социално подпомагане", която следва да определи капацитета. Ако бъдат одобрени, промените ще влязат в сила от 1 януари 2019 година.

Започна ремонт на тротоарните настилки на част от улица "Паисий" в Търговище. Рехабилитацията е заложена в капиталовата програма на Общината за тази година.

Отсечката, която е предвидена за ремонт е в участъка между двете кръстовища с улиците "Капитан Данаджиев" и "Трапезица". Площта, която ще бъде обхваната от строителните дейности е 2000 квадратни метра.

Рехабилитацията се извършва от Общинското предприятие "Флора" и включва демонтиране на старите бетонови плочи и поставянето на нови тротоарни павета с дебелина от 6 см.

Бордюрите вече бяха поставени по време на обновяването на улица "Паисий", която е част от републиканската пътна мрежа. Ремонтът беше извършен в края на 2017 гodina с целеви средства от държавата, отпуснати по искане на Община Търговище.

110 000 лева са предвидени за подновяване на тротоарни настилки в капиталовата програма за тази година. Планирана е и рехабилитация на тротоарите на ул. "Александър Стамболийски" в участъка от моста на река Сива до светофара на кръстовището с бул. "Митрополит Андрей".

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.